Nơi chia sẻ kiến thức về thị trường chứng khoán

1. Smart Money, Cung và cầu – Áp lực mua và bán

1. Smart Money, Cung và cầu – Áp lực mua và bán

Smart Money là một phần giả thuyết của các nhà giao dịch thị trường chứng khoán thành đám đông là những người thua lỗ trên thị trường và Smart Money là những người thao túng thị trường. Smart Money là đại diện cho các nhà giao dịch tổ chức lớn có khối lượng giao dịchRead more about 1. Smart Money, Cung và cầu – Áp lực mua và bán[…]