Con đường của ít sự kháng cự nhất

Con đường của ít sự kháng cự nhất

Các điểm sau đại diện cho đường đi của ít sự kháng cự nhất:

  • Nếu bên bán giảm lực bán khi bất kỳ động thái giảm giá ( có thể là tin tức ), thị trường sau đó sẽ muốn tăng lên (No Selling Presure – No Supply).
  • Nếu bên mua giảm lực mua khi có bất kỳ động thái tăng giá ( có thể là tin tức), thị trường sẽ muốn giảm (No Demand ).

Cả hai điểm này đại diện cho đường đi của ít sự kháng cự nhất :

  • Việc tăng cường mua vào, vào các ngày tăng giá (hoặc thanh giá), buộc thị trường tăng lên.
  • Việc tăng cường bán ra, vào các ngày giảm giá (hoặc thanh giá), khiến thị trường giảm.

 

  • No Selling Pressure ( No Supply ) cho thấy rằng không có sự gia tăng lực bán khi bất kỳ động thái giảm nào.
  • No Demand cho thấy có rất ít lực mua vào khi bất kỳ động thái tăng nào.

Dịch chuyển tăng giá dài hơn di chuyển giảm giá giá bởi vì các nhà giao dịch muốn lấy lợi nhuận. Điều này tạo ra một kháng cự để dịch chuyển tăng giá. Tuy nhiên, bạn không thể có một thị trường suy thoái phát triển từ một thị trường tăng trưởng cho đến khi cổ phiếu mua vào mức thấp đã được bán (phân phối). Kháng cự trong dịch chuyển  tăng giá thể hiện lực bán. Các nhà tạo lập không muốn phải tiếp tục mua vào ở kháng cự, ngay cả khi họ là người lạc quan. Họ cũng muốn đi theo con đường kháng cự ít nhất. Để tạo ra con đường của ít sự kháng cự nhất, họ có thể phải tạo ra khoảng trống tăng giá, rung lắc, kiểm tra ( Testing ), và v.v.., hoặc họ không thể làm gì vào lúc đó, cho phép thị trường tự điều tiết.

Thị trường suy thoái tiến triển thường nhanh hơn thị trường tăng trưởng vì thị trường suy thoái không có sự hỗ trợ từ các nhà tạo lập lớn. Hầu hết các nhà giao dịch không thích lỗ và từ chối bán, hy vọng phục hồi. Họ có thể không bán cho đến khi bị ép ra ở các mức giá thấp. Từ chối bán và chấp nhận các khoản lỗ nhỏ, nhà giao dịch sẽ bị kẹt và sau đó trở thành một chủ sở hữu yếu, chờ đợi để bị rung lắc ở các mức giá thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *