Các dấu hiệu chính của suy yếu là gì? ( SOW – Sign of Weakness )

Các dấu hiệu chính của suy yếu là gì? ( SOW )

Các dấu hiệu chính của suy yếu là :

  1. A buying climax ( Cao trào mua )
  2. An Up-thrust ( Lực đẩy lên )
  3. A No-Demand day (Không có cầu).
  4. Chênh lệch giá hẹp, trên ngày tăng giá ( Bar ), điều này xảy ra trên một nền giá cao mới, với khối lượng cao.
  5. Khối lượng cao hiện tại trên một ngày tăng giá ( Bar ), trong khi thị trường rơi mạnh vào ngày hôm sau, và không làm cho giá cao hơn nữa hoặc thậm trí có thể giảm.

Smart Money sẽ hoàn toàn nhận thức được bất kỳ điểm yếu nào trên thị trường. Nếu bạn thấy động thái tăng giá sau bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào và khối lượng giao dịch ở mức thấp, thì đây là No Demand sau dấu hiệu suy yếu. Trong tình huống này, bạn sẽ có một vị thế bán khống tiềm năng.

Thanh khoản ở các thị trường, sự suy yếu thường xuyên xuất hiện với khối lượng giao dịch rất cao, trên một ngày tăng giá (hoặc trên thanh giá), và trên khối lượng này chỉ số hoặc chứng khoán dừng đi lên, đi ngang hoặc thậm chí đi xuống. Khối lượng giao dịch cao phải cho thấy sự trao đổi cổ phiếu từ những người nắm giữ mạnh đến những người nắm giữ có tiềm năng yếu, nếu không chỉ số hoặc cổ phiếu sẽ không dừng tăng giá hoặc chưa thể giảm được.

Khối lượng cao có thể chỉ ra điều gì khác? Chỉ có một lý do khác có thể là khối lượng hấp thụ. Đây là đại diện cho lực mua của Smart Money, hoặc hấp thụ nguồn Cung (Lực Bán), từ các nhà giao dịch bị kẹt vào một khu vực giao dịch cũ ở phía trái của đồ thị.

Tại thời điểm này, tôi muốn phân tích một chút và xem xét kỹ hơn về lực đẩy lên ( Up-thrust ), đó là một dấu hiệu quan trọng của sự suy yếu, đặc biệt là trong giai đoạn phân phối, hoặc sau bất kỳ dấu hiệu nào của sự suy yếu.

Dấu hiệu của sự suy yếu này được đánh dấu bởi một mức chênh lệch giá rộng trong ngày (hoặc bất kỳ khung thời gian nào), nhưng sau đó giá giảm xuống mức thấp, với khối lượng lớn. Hành động này thường cho thấy một thị trường suy yếu. Nếu khối lượng giao dịch cao được mua vào thì chắc chắn giá đóng cửa sẽ ở mức cao không thấp. Giá đóng cửa ở mức thấp cho thấy rằng có nhiều lực bán hơn là lực mua ẩn chứa trong khối lượng cao. Đây là dấu hiệu suy yếu thường gặp trước khi thị trường đi xuống. Nó cũng có một lợi ích phụ của việc bắt các điểm dừng lỗ của các nhà giao dịch bán khống và đồng thời khuyến khích các nhà giao dịch nắm giữ lệnh mua lên.

Thông thường, người ta nhìn thấy một kiểu thứ hai của lực đẩy lên, điều này được thấy sau khi có một sự suy giảm đáng kể của một cổ phiếu hoặc chỉ số đã diễn ra. Hành động này giống hệt nhau, nhưng lần này khối lượng thấp. Đây là những bẫy được tạo ra bởi các nhà tạo lập thị trường để bắt các lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch bán khống. Khi nhìn thấy một lực đẩy lên, một nhà giao dịch bán khống sẽ cover vị thế của mình, hoặc thậm chí có thể mua lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *