Các dấu hiệu chính của sức mạnh là gì? ( SOS – Sign of Strength )

Các dấu hiệu chính của sức mạnh là gì? ( SOS )

Các dấu hiệu chính của sức mạnh mà bạn nên tìm kiếm ở đáy của một thị trường là :

  1. Bài kiểm tra ( Testing ) là một trong những chỉ báo tốt nhất của sức mạnh. Giá sẽ được điều tiết giảm nhanh chóng trong ngày, (hoặc bất kỳ khung thời gian nào khác), nhưng giá sau đó phục hồi để đóng cửa cao trong ngày, và sẽ được đi kèm với khối lượng thấp.
  2. Bất kỳ phản ứng giá giảm nào rơi xuống khu vực trước đây đã cho thấy khối lượng lớn, và hiện đang cho thấy khối lượng thấp, cũng là một dấu hiệu của sức mạnh (nguồn cung đã biến mất trong cả hai trường hợp).
  3. Khối lượng dừng (Stopping Volume ) là một tín hiệu tốt về sức mạnh ( SOS ) – nó kết quả từ khối lượng lệnh mua khổng lồ đủ lớn để ngăn chặn động thái giảm, và được xem là khối lượng giảm trong ngày, thường giá đóng cửa ở mức cao.
  4. Một sự rung lắc ( Shake Out ) cũng sẽ ngừng động thái giảm. Tại đây, giá đã có một khoảng trống giảm giá (Gap down ) và rơi đáng báo động sau giai đoạn suy thoái đã diễn ra trước đó. Nếu thị trường tạo khoảng trống tăng giá vào ngày hôm sau (hoặc thanh bar), bạn có tất cả các dấu hiệu của một sự rung lắc, và đó là dấu hiệu tốt về sức mạnh.

Nói chung, một thị trường mạnh không có dấu hiệu phân phối rõ ràng đằng sau nó. Không có thường xuyên lực đẩy lên ( Up -Trusts ) và không có khối lượng rất cao những ngày tăng giá mà không có bất kỳ sự tiến triển nào. Sẽ không uốn giá làm đỉnh trông giống như một mũ nấm. Hơn nữa, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ thanh giá có khoảng chênh lệch giá hẹp lên trên khối lượng cao.

Một khu vực tích lũy sẽ luôn có một số đặc điểm này, nếu không phải tất cả, và sẽ chỉ ra một thị trường mạnh. Lưu ý cách bạn cần xem xét bức tranh tổng thể thay vì hành động của một ngày. Ví dụ, một thử nghiệm ( Testing ) trên khối lượng thấp là một tín hiệu mua rất mạnh nếu bạn có một đỉnh cao bán ( Selling Climax ) trước đó, hoặc thị trường đang trong một xu hướng tăng thì Testing với đặc điểm trên cũng báo hiệu thị trường có thể được tăng giá tiếp tục.

Vẫn đề ngược lại với các thử nghiệm ( Testing) tương tự, nhưng với giai đoạn phân phối hoặc một số dấu hiệu khác của sự suy yếu ngay lập tức phía sau. Nếu bạn thấy thử nghiệm trong những điều kiện này và thị trường không phản hồi, hoặc giá có thể tăng lên sau khi thử nghiệm, thì điều này sẽ cho bạn cơ hội bán khống thị trường, bởi vì bạn sẽ quan sát các dấu hiệu của ‘ No Demand ‘ trong một thị trường yếu và thị trường có thể giảm mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *