Một số thuật ngữ trong VSA

VSA ( Volume Spread Analysis ) là một nghiên cứu kỹ thuật sử dụng chênh lệch giá, giá đóng cửa và khối lượng để dự đoán xu hướng đảo chiều. Mục tiêu chính của VSA là để xác định thời điểm khi xu hướng giá là dễ bị thay đổi do sự thay đổi trong cung và cầu với sự xác nhận thêm về các điểm đảo chiều xu hướng giá.

Sau đây là một số thuật ngữ thường được sử dụng :

VSA Viết tắt cho Phân tích khối lượng, Mức chênh lệch giá.
Smart Money Giả định rằng các nhà đầu tư thị trường chứng khoán được chia thành Smart Money và Dumb Money. Smart Money là một nhà đầu tư (nhóm các nhà đầu tư) không bao giờ thua cược trên thị trường và những người có đủ tiền để đảo ngược xu hướng giá theo một hướng nhất định. Smart Money có thể tạo ra sự thiếu hụt trong Cung hoặc Cầu và họ có thể thao túng các biến động giá cả. Mục tiêu của VSA là phát hiện hoạt động của Smart Money để tham gia cùng họ trong giao dịch chiến thắng.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng Smart Money không phải là bất kỳ nhóm nhà đầu tư tổ chức cụ thể nào chỉ có túi tiền mặt lớn. Trong thực tế, bất kỳ nhà đầu tư tổ chức nào đôi khi thắng và đôi khi thua. Khi các nhà đầu tư tổ chức đang chiến thắng, họ là Smart Money và chúng ta phải phát hiện đặc điểm hoạt động của họ. Khi họ thua, họ là Money Dumb và chúng ta phải phát hiện đặc điểm hành xử giá của các nhà giao dịch tổ chức thua.

Vai trò của VSA là tìm kiếm bên chiến thắng (tìm Smart Money) và giao dịch theo họ.

Dumb Money Bằng cách giả định rằng chúng tôi có Smart Money trên thị trường chứng khoán, chúng tôi cũng thừa nhận sự tồn tại của Money Dumb (trong một số tài liệu tham khảo có tên là Crowd ( đám đông ). Money Dumb là những nhà đầu tư chưa bao giờ có và không bao giờ có giao dịch chiến thắng. Họ mua ở mức cao từ Smart Money và họ bán ở mức thấp cho Smart Money. Money Dumb không có đủ tiền để ảnh hưởng đến xu hướng giá cả.
Supply
(Bearish Pressure)
Nguồn cung là một số lượng hàng hóa sẵn có để bán bởi các nhà đầu tư bi quan ( Brearish ) với mức giá cụ thể.
Demand
(Bullish Pressure)
Nguồn cầu cũng được gọi là áp lực tăng giá là một lượng hàng hóa (cổ phiếu) mà các nhà đầu tư Bullish mong muốn ở mức giá cụ thể.
Supply/Demand Balance Cân bằng cung cầu là sự cân bằng giữa số lượng hàng hóa sẵn có để bán và số lượng nguồn lực tương tự muốn mua.

Cung / Cầu cân bằng tích cực (Tăng) khi Cầu (áp lực tăng giá) cao hơn Cung (áp lực giảm giá). Sự thiếu hụt nguồn cung đẩy nhà giao dịch lạc quan tăng giá để mua.

Cán cân Cung / Cầu là tiêu cực (Giảm) khi Cung (áp lực giảm giá) mạnh hơn Cầu (áp lực tăng giá). Sự thiếu hụt nhu cầu làm cho các nhà giao dịch bi quan giảm giá xuống để bán.

Accumulation Tích lũy là một giai đoạn ở phía dưới của xu hướng chu kỳ của giá. Nó bao gồm sự kết thúc của một xu hướng giảm, hỗ trợ (giá thấp nhất) và sự khởi đầu của một xu hướng tăng. Trong giai đoạn tích lũy, Smart Money tích lũy (mua) khoản đầu tư của họ từ Money Dumb
Distribution Phân phối là một giai đoạn ở phía trên của xu hướng chu kỳ của giá. Nó bao gồm sự kết thúc của một xu hướng tăng, kháng cự (giá cao nhất) và sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Trong giai đoạn phân phối, Smart Money phân phối (bán) khoản đầu tư của họ cho Money Dumb
Mark Up Mark Up là một pha trong một chu kỳ giá khi giá thoát khỏi một giai đoạn Tích Lũy và nó di chuyển lên cho đến khi nó đạt đến ngưỡng khi giai đoạn phân phối bắt đầu. Nói một cách đơn giản, đó là một xu hướng mới.
Mark Down Mark Down là một pha trong chu kỳ giá khi giá thoát khỏi một pha Phân Phối và nó di chuyển xuống cho đến khi nó đạt đến ngưỡng khi pha Tích Lũy bắt đầu. Nói một cách đơn giản, đó là một xu hướng giảm.
Overbought Quá mua là một tình trạng khi kết quả của chuyển động chậm chạp của bên mua, nguồn Cầu bị cạn kiệt. Nó không đảm bảo là chúng ta sẽ có một xu hướng đảo ngược giảm giá. Đây chỉ là một điều kiện khi giá dễ bị đảo ngược xuống – Khi có một sự gia tăng nhỏ trong lượng Cung ( gia tăng nhỏ trong áp lực Bán ) có thể đảo ngược xu hướng giá.
Overpriced
(over-evaluated)
Cổ phiếu quá giá trị là cổ phiếu được giao dịch trên thị trường với mức giá cao hơn giá trị thực của một công ty. Giá trị thực tế, giá trị nội tại của một cổ phiếu có thể được tính theo nhiều cách khác nhau bằng cách đưa ra giả định về công ty tăng trưởng trong tương lai, EPS, rủi ro và … Mỗi nhà phân tích cơ bản đánh giá cổ phiếu bằng cách đưa ra giả định của riêng mình và kết quả có thể khác nhau rất nhiều.Cổ phiếu đắt đỏ không có nghĩa là cổ phiếu này bị mất giá. Theo thời gian, khi được định giá mới với số liệu mới, một cổ phiếu đắt đỏ có thể biến thành một cổ phiếu giá thấp. Ngoài ra, cổ phiếu đắt đỏ có thể tiếp tục được đẩy giá lên.
Oversold Quá bán là một tình trạng khi kết quả của chuyển động chậm chạp của bên bán, nguồn cung bị cạn kiệt. Nó không đảm bảo chúng ta sẽ thấy một sự đảo ngược tăng giá. Đây chỉ là một điều kiện khi một sự gia tăng nhỏ trong nguồn Cầu (gia tăng nhỏ trong áp lực Mua) có thể đảo ngược một xu hướng giá.
Underpriced
(under-evaluated)
Cổ phiếu định giá thấp là cổ phiếu được giao dịch trên thị trường với mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế của một công ty. Giống như với các cổ phiếu quá giá trị, giá trị thực của cổ phiếu định giá thấp có thể được tính theo nhiều cách khác nhau và có thể dựa trên các giả định khác nhau về rủi ro và tương lai tăng lên.

Cũng giống như trong trường hợp cổ phiếu quá giá trị, cổ phiếu dưới giá trị không đảm bảo tăng giá. Với thời gian, khi dữ liệu mới được phát hành (báo cáo thu nhập), cổ phiếu được định giá thấp hơn trước đây có thể trở nên quá đắt đỏ ( nếu dữ liệu kém ). Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tiếp tục bán (bán khống) các cổ phiếu này.

Cổ phiếu dưới giá trị có tiềm năng tăng trưởng giá cao hơn khi so sánh với các cổ phiếu đắt đỏ.

Spread Spread là mức chênh lệch giữa giá cao và thấp trong khung thời gian quy định (thanh giá).
Up Bar Up-Bar là một thanh giá với giá đóng cửa cao hơn mức đóng cửa của thanh trước đó.
Down Bar Down-Bar là một thanh giá với giá đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa của thanh trước đó.
Wide Spread Bar (WRB – Wide Range Bar) WRB là một thanh giá mà mức chênh lệch giá lớn (sự khác biệt giữa cao và thấp) – ít nhất là 1,8 lần lớn hơn mức trung bình trong quá khứ (30-50 thanh).
Narrow Spread Bar (NRB – Narrow Range Bar) NRB là một thanh giá có mức chênh lệch giá hẹp – mức chênh lệch ít nhất là 0,8 lần nhỏ hơn mức chênh lệch trung bình trong quá khứ (30-50 thanh).
Up Close Bar Up Close Bar là một thanh giá mà vị trí giá đóng cửa gần với giá cao của thanh – khi bạn nhìn vào một WRB nó phải được trong vòng 30% từ mức cao.
Down Close Bar Down Close Bar là một thanh giá mà giá đóng cửa gần với giá thấp của thanh – khi bạn nhìn vào một WRB nó phải được trong vòng 30% từ mức thấp.
Middle Close Bar Middle Close Bar là một thanh giá với giá đóng cửa ở giữa một thanh giá.

High and Ultra High Volume Khối lượng giao dịch cao là khối lượng giao dịch cao hơn khối lượng giao dịch trung bình và khối lượng giao dịch cực lớn thực sự là một khối lượng tăng đột biến cao hơn nhiều so với mức mà bạn cho là khối lượng cao.

Rất khó để đặt một số cụ thể và việc đặt này chỉ là kinh nghiệm và quy định của mỗi người và nên so sánh với quá khứ để tính toán, ví dụ với một cổ phiếu bạn thấy khối lượng cao gấp 2 lần khối lượng trung bình trong 30 thanh giá trước thì đây là khối lượng lớn. Đối với chỉ số S&P 500, khối lượng tăng 1,3 lần có thể được coi là khối lượng lớn và tăng 2 lần khi khối lượng cực lớn. Đồng thời, đối với cổ phiếu MSFT tăng gấp 2 lần khối lượng có thể được coi là khối lượng cao và tăng 3 lần về khối lượng khi khối lượng cực lớn.

Cách dễ nhất là cuộn các biểu đồ trở về trước trong lịch sử và ước tính mức tăng về khối lượng sẽ được coi là khối lượng lớn và mức tăng nào sẽ được coi là khối lượng cực cao.

Weakness and Strength Dấu hiệu suy yếu là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng khi chúng ta bắt đầu thấy sự thay đổi trong cán cân Cung Cầu. Những thay đổi trong cán cân Cung Cầu khiến xu hướng tăng biến thành xu hướng giảm. Sự Suy Yếu đến khi Smart Money đang bắt đầu tăng áp lực Bán (Nguồn Cung). Điều này dẫn đến xu hướng giá trong giai đoạn Phân Phối với sự đảo chiều giảm giá. Sự Suy Yếu đến khi Smart Money bắt đầu bán.

Dấu hiệu sức mạnh là một dấu hiệu của lực cầu đang đến (áp lực mua tăng). Sự gia tăng nhu cầu khiến xu hướng giảm trở thành xu hướng tăng. Sức mạnh đến khi Smart Money đang bắt đầu tăng áp lực mua (bắt đầu mua).

Nói ngắn gọn:

Sức mạnh là một sự gia tăng mạnh mẽ trong lực Cầu mà có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong Cung Cầu và gây ra một xu hướng đảo chiều tăng giá.
Suy yếu là sự gia tăng mạnh mẽ của lực Cung mà có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong Cung Cầu và trường hợp này xu hướng giá sẽ đảo ngược thành giảm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *