Nơi chia sẻ kiến thức về thị trường chứng khoán

Quá trình Phân Phối ( Distribution ) : các sự kiện Wyckoff

Quá trình Phân Phối ( Distribution ) : các sự kiện Wyckoff

Quá trình Phân Phối : các sự kiện Wyckoff PSY—preliminary supply (Nguồn cung sơ bộ ) nơi các nhà tạo lập lớn bắt đầu xả cổ phiếu sau giai đoạn tăng giá rõ ràng. Khối lượng mở rộng và mức chênh lệch giá mở rộng, báo hiệu rằng một sự thay đổi trong xu hướng cóRead more about Quá trình Phân Phối ( Distribution ) : các sự kiện Wyckoff[…]

Quá trình Tích Lũy ( Accumulation ) : các sự kiện Wyckoff

Quá trình Tích Lũy ( Accumulation ) : các sự kiện Wyckoff

Quá trình Tích lũy: các sự kiện ( Events ) Wyckoff PS—preliminary support (hỗ trợ sơ bộ), nơi lượng mua đáng kể bắt đầu cung cấp hỗ trợ rõ rệt sau một động thái giảm kéo dài. Khối lượng gia tăng và mức chênh lệch giá mở rộng, những tín hiệu này cho thấy xu hướngRead more about Quá trình Tích Lũy ( Accumulation ) : các sự kiện Wyckoff[…]